Hiji ori otoshi

肘折り落とし / ひじおりおとし Technique faisant partie de la série des Ude tori Ho de l’aikido Yoseikan budo, créé par sensei Minoru Mochizuki …

1,245 total views, no views today